EĞİTİM

Altınbilgi Okulları

MANEVİ EĞİTİM

ALTINBİLGİ OKULLARI İnsanların maddi ve manevi olmak üzere iki yönlü yaradılışa sahip olduklarının farkındadır. Kurumumuz, insanın her iki yönünün de mündemiç olarak gelişmesi prensibini üst düzeyde tutma gayesini kendisine görev addeder. Günümüz dünyasında maddi ihtiyaçları karşılamak kolaylaşmışken, planlı olarak kültürsüzleştirme çabaları manevi ihtiyaçları karşılamanın önünü kapatmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak üzere yapılan bireysel çalışmalar çoğu zaman yetersiz kalmaktadır. Bu sebeple ALTINBİLGİ OKULLARI olarak akademik ve sosyal gelişimin yanında öğrencilerimizin manevi gelişimini de sağlayarak bu ihtiyacı karşılamayı hedefliyoruz. 

ALTINBİLGİ OKULLARI’nı özel kılan; manevi gelişim için tek yönlü çalışmaları yeterli görmeyip; İngilizce dâhil tüm derslerin müfredatlarına belirli ölçüde işleyip bütüncül olarak ele almamızdır. Bizler, öğrencilerimizi bir hazine olarak görüyor, bir madenci gibi iç dünyalarının en derinine inerek oradaki altını çıkarmayı amaçlıyoruz. Tüm öğretmenlerimiz “ahlak ve maneviyat”ı geliştirmeye yönelik model davranışlar sergileyerek öğrencilerin bunu benimsemesine katkı sağlamaktadır. 

Manevi eğitimimizin en önemli amaçlarından biri de öğrencilerimizde, iyiyi kötüden, faydalıyı zararlıdan, güzeli çirkinden ayırt edebilmelerini sağlayan “düşünme becerilerini” ahlaki bir bakış açısıyla da geliştirmektir.

Manevi eğitim kapsamında aşağıdaki ders ve uygulamaları yapıyoruz:

● Kuran-ı Kerim dersleri ve kulüpleri
● Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi
● Değerler Eğitimi Projesi
● Adab-ı Muaşeret eğitim programı
● Aile hayatı eğitim programı
● Sosyal sorumluluk projeleri
● Okuma grubu projeleri