EĞİTİM

Altınbilgi Okulları

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

Etkin öğrenme ancak öğrencilerin bireysel farklılıklarının dikkate alınmasıyla gerçekleştirilebilir. Bu sebeple de her öğrencinin eğitim sürecinin, fıtri veya çevresel farklılıklarının farkında olunarak planlanması gerekmektedir. 

ALTINBİLGİ OKULLARI olarak her öğrencimizin özel olduğunu düşünüyor ve her biri ile ayrı ayrı ilgilenmeyi de eğitimin en önemli unsuru olarak görüyoruz.  Bize göre öğrencinin başarısını etkileyen en önemli etkenlerden birisi, onu iyi tanıyan öğretmenlerinin olmasıdır. Çünkü bireysel özelliklerini, altın değerindeki becerilerini keşfedecek olanlar eğitim öğretim sürecinde onunla yakın ilişki kuran öğretmenleridir.

İşte, Kahramanmaraş’ta “Eğitime Altın Dokunuş” sloganı ile yola çıkan ALTINBİLGİ OKULLARI olarak bizler, tüm öğrencilerimizi tek öğrencimizmiş gibi daha yakından tanıyabilmek amacıyla “Kişiselleştirilmiş Eğitim Programı”nı başlattık. 

Bu program ile öğrencilerin bireysel farklılıklarından kaynaklanan gereksinimleri tamamlamayı, resmi müfredattaki kazanımları desteklemeyi ve eğitim ihtiyaçlarını eksiksiz olarak karşılamayı amaçlamaktayız.

Tüm öğretmenlerimiz sınıflarındaki öğrencileri tanıyacak beceri ve özveriye sahiptir. Ancak yine de onları bu zorlu görevde yalnız bırakmamak, programı daha etkin yürütebilmek amacıyla “Kişiselleştirilmiş Eğitim Programı”nı takip edecek özel bir ekip oluşturduk. Bu ekip, öğrencilerimiz ile ilgili sosyal gelişim, akademik başarı, beceri ve yönelim, rehberlik ve yönlendirme formları ile daha yakından takip ederek sınıf öğretmenleri ile sürekli olarak istişare ederek, ihtiyaçlara daha hızlı çözüm bulmayı amaçlamaktadır.

Öğrencilerin hangi alanlarda ihtiyaçları olabilir?

● Üst düzey düşünme becerisi
● Resmi program kapsamındaki eksik kazanımlar
● Tutumlar (derslere karşı, arkadaşlarına karşı, aileye karşı v.s)
● Psikolojik etkenler
● Disiplin ve düzen
● Öğrenmeyi öğrenme
● Dikkat problemleri
● İnsani değerler
● Okuma becerisi ve alışkanlıkları
● Sosyal beceriler

Kişiselleştirilmiş eğitim programının faydaları

● Öğrencinin derslerde eksik kalan kazanımlarını gerçekleştirmesini sağlar
● Resmi programın kazanımlarının üst düzeyde gerçekleştirilmesini sağlar
● Öğrencinin kendisine uygun eğitim hizmetleri sunulur
● Ebeveyn, okul ve öğrenci arasındaki iletişimi yüksek tutar
● Öğrencilerin sınıf dengesini yakalaması sağlanır
● Uyum, iletişim, odaklanma v.s gibi problemler önceden tespit edilip, çözüm yolları geliştirilir.
● Öğrencilerin ortalamanın üzerindeki özellikleri erkenden keşfedilerek gerekli destek ve takviyelerde bulunulur.