EĞİTİM

Altınbilgi Okulları

FLİPPED CLASSROOM

Hayatımızın sadece bir parçası değil odağı haline gelen teknoloji, büyük değişikliklere sebep olmuştur. Bu değişiklikler sadece araç gereçlerle de sınırlı kalmamıştır. Teknoloji dolaylı yollarla insanların fiziksel ve zihinsel becerilerine de etki edebilmiştir. 

Teknolojinin etkilerini faydaya çevirebilmek için onu kullanmayı öğrenmek önemlidir ve bu anlamda en çok teknolojiye ihtiyaç duyulan alanların başında “eğitim” gelmektedir. 

Şunu kabul etmek gerekir ki; bilgi çağında dünyaya gelen Z kuşağını neredeyse 1000 yıldır kullanılan alışılmış yöntemlerle eğitmeye çalışmak onların fıtratlarını ve içinde bulundukları gerçeklikleri dikkate almayan bir yaklaşımdır.

Teknolojinin getirdiklerinin ve çağının teknolojik gerekliliklerinin farkında olan ALTINBİLGİ OKULLARI olarak eğitime “altın” bir dokunuş yapıyor ve en yeni, teknolojiyle bütünleşmiş en etkili öğrenme modelini Kahramanmaraş’ta başlatıyoruz.

ALTINBİLGİ OKULLARI olarak geleceğimiz olarak gördüğümüz öğrencilerimizden ve siz değerli ebeveynlerinden alışageldiğiniz yöntemleri bir kenara bırakmanızı istiyoruz. 

ALTINBİLGİ OKULLARI olarak teknolojiyi geriden takip etmek yerine, ona öncülük etmeye talibiz. Bu amacımızı gerçekleştirmek için, önde gelen gelişmiş ülkelerin yoğun bir şekilde kullanmaya başladıkları FLİPPED CLASSROOM Modelini profesyonel olarak hayata geçirerek yeni nesilin eğitimini yeni nesil eğitim yöntemleriyle gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz.

 

FLİPPED LEARNİNG - NEDİR?

 “Çevirmek” anlamına gelen “Flipped” kelimesi, öğrenme ortamını çevirmek, ters yüz etmek anlamında kullanılmaktadır. 

Türkçe literatüre  “Ters Yüz Sınıf Modeli” ve “Evde Ders Okulda Ödev” olarak geçen bu yöntem, genel hatlarıyla geleneksel öğrenim akışını tam tersine çevirerek, sınıf içinde eğitmen tarafından anlatılması gereken konuyu öğrencilerin ders saatleri dışında, elektronik ortamda kayıtlı materyalden öğrenmesini öngörür. Ders saatlerinde ise konunun tartışılması ve pekiştirici alıştırmaların yapılmasıyla öğrenmenin pekiştirilmesine olanak sağlanır. Bu işlem geleneksel sınıf modelinin tam tersidir.

 

FLİPPED LEARNİNG – NASIL?

1- Konular hakkında öğretmen tarafından özel videolar çekilir ya da hazır eğitim videoları belirlenir.
2- Hazırlanan materyaller dersten birkaç gün önce öğrenciye sunulur.
3- Öğrenciler videoları önceden izler, bu sayede derse ön bilgileri ile gelir.
4- Derste öğretmen konuyu detaylandırır ve derinleştirir.
5- Öğrenciler ile pekiştirme çalışmaları ve deneysel etkinlikler yaparak kalıcı öğrenmeyi sağlar.

 

FLİPPED LEARNİNG – NEDEN?

✓ Bu model ile bireysel farklılıkları olan öğrenciler arasında adil bir öğrenme ortamı sağlanır.
✓ Öğrenciler videoları tekrar tekrar, ihtiyacı kadar izleyebileceği için öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler ile hızlı öğrenen öğrencilerin sınıf ortamındaki farklılıkları en aza indirilir.
✓ Alışılagelmiş yöntemlerde öğretmen dersi sınıfta anlatır, öğrenci genellikle pasiftir. Flipped Modeli’nde öğrenci dersin odağındadır, aktiftir, öğrenmesinden büyük ölçüde kendisi de sorumludur.
✓ Flipped Modeli, Bloom taksonomisinin tüm basamaklarının kazandırılmasına olanak sağlar.
✓ Yapılandırmacı yaklaşıma uygundur. Öğretmen sınıfta rehber konumundadır.
✓ Bu model öğrenme güçlüğü çeken ya da hızlı öğrenen öğrencileri gruplamadan tüm grupları kapsayarak kişisel gelişimi destekler.

 

Modelin oluşturucuları Jonathan Bergman ve Aaron Sams’ın tanımı ile Flipped:


F- Esnek Öğrenme Ortamları (Flexible Environments) 
L- Öğrenen Merkezli Yaklaşım ( Learner-Centered Approach) 
I- İsteğe Bağlı İçerik (Intentional Content) 
P- Profesyonel Eğitimciler (Proffessional Educators) 
P- Öğrenme Etkinliklerinin Aşamalı Olarak Verilmesi (Progressive Networking Learning Activities) 
E- Katılımcı ve Etkili Öğrenme Deneyimleri (Engaging and Effective Learning Experiences) 
D- Çeşitli ve birbirinden bağımsız öğrenme ortamları (Diversified and Seamless Learning Platforms)